Är svenska, landet lagoms, värderingar extrema (World values survey)? Vilken roll spelar det i kulturkrockar med övriga världen?

Alla känner sig ensamma ibland, det ligger i vår biologi. Hunger får oss att tillgodose behov av näring medan ensamhet får oss att tillgodose behov av social interaktion. Ur ett evolutionärt perspektiv betydde samarbete överlevnad medan ensamhet betydde död. Ensamhet är en sorts social smärta som får oss att agera mer samarbetsvilligt och därmed öka chansen för vår egen och våra barns överlevnad. Ensamhet riskerar att leda till en ond spiral, där man själv misstänkliggör andra och deras avsikter. Man blir ofta mer uppmärksam på  sociala signaler men sämre på att tolka dem.  Man börjar hitta på undanflykter för att inte vara med och riskerar att förstärka ensamheten som man känner.

Känner du dig ensam? Har du hamnat i den negativa spiralen? Försök fundera kring dessa frågor:

  • När du upplever att någon är otrevlig. Vad var det den personen faktiskt sa? Var det verkligen otrevligt, eller var det neutralt? La du till en engativ tolkning? Eller hade de kanske bara bråttom?
  • Brukar du förvänta dig att andra har onda avsikter? Har du redan i förväg bestämt dig för hur en social interaktion kommer gå? Tänker du att andra inte vill ha dig med?
  • Brukar du komma på undanflykter för att inte vara med på sociala tillfällen? Kan du ibland bete dig defensivt och stöta bort andra, kanske för att inte bli sårad?

Att söka professionell hjälp är inte ett tecken på svaghet, utan på mod. Ensamhet är ett stort hälsoproblem, och kanske riskerar att bli ett för dig eller någon du känner. Att känna och vara med att skapa social trygghet och inkludering får konsekvenser ända ned på gennivå via epigenetiska mekanismer.

Emotionell första hjälpen

Emotional First Aid: Healing Rejection, Guilt, Failure, and Other Everyday Hurts

av Guy Winch

Hur kan vi hantera och motverka ensamhet?

Loneliness: Human Nature and the Need for Social Connection
av John T. Cacioppo och William Patrick

 

En vetenskaplig men underhållande bok om varför vi upplever ensamhet, från ett biologiskt perspektiv.