Arbete pågår!
Denna sida är under uppbyggnad och innehåller både ofärdigt och ogranskat material. Läs med största försiktighet!

 

Vill du vara med och utveckla denna sida?

Vad är en känsla? Varför har vi känslor?
Emotionell intelligens enligt Daniel Goleman.
  • Självmedvetenhet – att veta vad man känner och varför.
  • Självhantering – att kunna hantera sina känslor.
  • Empati – att förstå vad andra känner.
  • Social förmåga – att kunna kombinera dessa tre förmågor.
Varför förlorar vi kontrollen över våra känslor? Lär dig utnyttja och samspela med hjärnans kemi genom att bli observant på när din kropp brusar upp. Istället för att förlora kontrollen, försök stanna upp och fascineras av reaktionerna i din kropp. Blir du varm i ansiktet? Börjar hjärtat slå fortare? Blir muskler i din kropp spända? Vad känner du för känslor? Frustration, besvikelse, ilska?

Språk är avgörande. Många timmar i skolan läggs på svenska och engelska men en mycket stor del av kommunikationen är icke-verbal och känslobaserad. Hur många timmar undervisar vi i känslor och kroppspråk?
Carl-Gerhard Gottfries professor i psykiatri

Referensmaterial

Social och emotionell utveckling Föreläsningsserie Mänskliga emotioner Böcker Emotik : emotionellt lärande i skolan, av Sven-Olof Olsson och Carl-Gerhard Gottfries
Känslor är biokemiska processer i hjärnan. Liksom med intellektuella processer bör vi kunna bedriva undervisning med emotionella processor. Författarna föreslår ett nytt läroämne, som kan kallas emotik, som syftar till att lära barn att det finns känslor och hur de fungerar. Utan emotionell kunskap kan vi inte fungera i ett samhälle.
Descartes misstag : Känsla, förnuft och den mänskliga hjärnan, av Antonio R Damasio

Referensmaterial

Böcker