Arbete pågår!
Denna sida är under uppbyggnad och innehåller både ofärdigt och ogranskat material. Läs med största försiktighet!

 

Vill du vara med och utveckla denna sida?

Hur kan vi utnyttja interaktionen mellan vår kropp och vår hjärna så att vår livsstil genererar både god hälsa och bättre förutsättningar för ett hållbart livslångt lärande? Vad vi äter och gör påverkar inte bara vår dagsform, utan lägger grunden för vår långsiktiga hälsa. Balans i livet är därför inte att äta och träna exakt rätt varje dag, utan att över tid väva in allt vi behöver. I denna neurowebbsnod börjar vi utforska den häpnadsväckande samverkan mellan din hjärna och din kropp, tarmbakterier och nervceller i tarmsystemet, träning och återhämtning. Hur kan vi använda vår kunskap från de andra noderna så som social interaktion och mindset för att påverka våra vardagliga beslut och få en positiv återkoppling mellan de olika komponenterna?
Hur våra tarmbakterier samspelar med vår hjärna.
Vår “andra hjärna” – nervcellerna kring vårt tarmsystem.
Frisk till 100 – hälsan i behåll hela långa livet. Vikten av återhämtning.