Arbete pågår!
Denna sida är under uppbyggnad och innehåller både ofärdigt och ogranskat material. Läs med största försiktighet!

 

Vill du vara med och utveckla denna sida?


Är svenska, landet lagoms, värderingar extrema (World values survey)? Vilken roll spelar det i kulturkrockar med övriga världen?

Alla känner sig ensamma ibland, det ligger i vår biologi. Hunger får oss att tillgodose behov av näring medan ensamhet får oss att tillgodose behov av social interaktion. Ur ett evolutionärt perspektiv betydde samarbete överlevnad medan ensamhet betydde död. Ensamhet är en sorts social smärta som får oss att agera mer samarbetsvilligt och därmed öka chansen för vår egen och våra barns överlevnad. Ensamhet riskerar att leda till en ond spiral, där man själv misstänkliggör andra och deras avsikter. Man blir ofta mer uppmärksam på  sociala signaler men sämre på att tolka dem.  Man börjar hitta på undanflykter för att inte vara med och riskerar att förstärka ensamheten som man känner.

Känner du dig ensam? Har du hamnat i den negativa spiralen? Försök fundera kring dessa frågor:

Att söka professionell hjälp är inte ett tecken på svaghet, utan på mod. Ensamhet är ett stort hälsoproblem, och kanske riskerar att bli ett för dig eller någon du känner. Att känna och vara med att skapa social trygghet och inkludering får konsekvenser ända ned på gennivå via epigenetiska mekanismer.

Emotionell första hjälpen

Emotional First Aid: Healing Rejection, Guilt, Failure, and Other Everyday Hurts

av Guy Winch

Hur kan vi hantera och motverka ensamhet?

Loneliness: Human Nature and the Need for Social Connection
av John T. Cacioppo och William Patrick

 

En vetenskaplig men underhållande bok om varför vi upplever ensamhet, från ett biologiskt perspektiv.