Mår unga sämre i en digital värld?

MIND har sammanställt en kunskapsöversikt över ungaspsykiska hälsa i dagens digitala värld.

 

Användning av digitala medier utgör numera en central del av livet för barn och unga. Kunskaperna om effekterna på ungas välbefinnande är dock idag begränsade och det finns ett stort behov av klargörande forskning beträffande orsak och verkan. Sammantaget visar forskningsläget hittills att digitala medier kan ha olika påverkan beroende på vem man är, hur man använder det, hur mycket man använder det och hur livet ser ut i övrigt.

Det finns en särskild sårbarhet för yngre användare och barn med existerande utmaningar (neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, låg självkänsla, nedstämdhet, utsatthet etc) där behovet av stöd till ett sunt användande är särskilt viktigt. För sociala medier tycks det finnas en liten negativ koppling mellan tid och välbefinnande samt innehåll och välbefinnande. Datorspelande specifikt tycks inte vara en betydande faktor för ungas välbefinnande utöver risken för dysfunktionellt användande vilket då kan leda till problem. Forskning visar på mönster sammanfattat för grupper av människor och kan på så sätt vägleda insatser, åtgärder och beslut som rör just hur samhället ska organiseras eller hur grupper kan förväntas påverkas. I fråga om individen måste alltid helhetsperspektivet för varje fall beaktas för att identifiera vilka åtgärder som kan tänkas stärka välbefinnandet. En av de viktigaste slutsatserna från rapporten är att främja våra grund läggande mänskliga behov för att skapa bästa möjliga förutsättningar för att möta livets upp- och nedgångar.

Referensmaterial

Böcker

Hjärnbalans – Digital detox i en uppkopplad vardag.
Katarina Gospic
Brombergs förlag, 2018

Håller vi på att skapa ett digitalt samhälle som vi själva inte tål?


En viktig bok av läkaren och hjärnforskaren Katarina Gospic. Den är välskriven, lättläst om angelägna frågor i skuggan av dagens accelererande teknikutveckling.

Boken beskriver dagens stressiga liv i skuggan av vårt beroende att ständigt vara uppkopplade och tillgängliga. Hur vill du förhålla dig till en värld som kan beskrivas som ”det enda beständiga är förändring”? Kanske genom att arbeta på stabilitet genom flexibilitet, HJÄRNBALANS. Varje kapitel sammanfattas i ett antal punkter. Här ett axplock;

1. Vi hetsäter tomma kalorier ur den digitala godispåsen som vi ständigt går runt med i fickan.                  

2. Bli hjärneffektiv.

3. Tips för hur du jobbar hjärnsmartare. Skapa en sund relation till din mobil.

4. Sju steg till nätbalans.    

5. Tänk om! Antingen vinner du eller så lär du dig något.

Boken kan sammanfattas i frågan; Håller vi på att skapa samhällen som vi själva inte tål? Svaret blir; Ja och Nej! Vad blir ditt svar?

Externa hemsidor