Innehåll att utforska

Hur påverkas vår hjärna av vår kost?

Vad behöver du, egentligen?

Vad ska du ändra så att din kost ger dig bästa förutsättningarna för god hjärnhälsa och livslångt lärande? Ät varierat. Vill du ha ett mer konkret svar? Ät mer frukt och grönt, byt ut mättat animaliskt fett, ät mer fibrer, dra ned på saltet, sockret och det röda köttet och ät måttligt. I grunden är alla människors kostbehov ganska lika. Vi behöver en varierad kost innehållande bränsle och byggstenar – fetter, proteiner, kolhydrater, antioxidanter, vitaminer och mineraler.

Hur påverkas vår hjärna av vad vi äter?

Hjärnan och kroppen är så beroende av varandra att den mat som är bra för det ena är bra för det andra, speciellt om vi är intresserade av att leva längre än till nästa mellanmål. Kostråden ovan, som är slutsatsen av tusentals forskares arbeten, kände du förmodligen redan till? Så det är inte kostråd du behöver. Du behöver utforska och lära dig sätt om hur du kan leva ut kostråden på ett sätt som funkar för dig, där du är just nu i ditt liv.

Vad är en balanserad kost?

En balanserad kost är inte statisk med extra fokus på enstaka livsmedel som forskningen ‘faktiskt kunnat visa har nyttiga effekter’. Vänta nu! Ska vi inte följa forskningen!?

Jo, men kel av en nyttig kost. Behöver du mer av ingredienserna i pizza? 

 

Går hjärnfunktioner att boosta med mat?

  • Funkar det att boosta hjärnan med socker och kaffe?
  • Hur påverkas våra exekutiva funktioner så som beslutsfattande om vi väntar länge med att äta?

Mikrobiom-tarm-hjärn-axeln

Hjärnan samverkar med kroppen på många sätt. En viktig del är den så kallade mikrobiom-tarm-hjärn-axeln som beskriver hur hjärnan påverkas av och påverkar bakteriefloran i våra tarmar och det gigantiska nätverk av nervceller runt vårt matsmältningssystem.

Vi äter inte bara för oss själva!

Miljarder bakterier i våra tarmar – vårt mikrobiom – hjälper oss att reglera våra komplexa kroppar.

Detmolekyler som gör att vi blir mer sugna på mat som är nyttig för både oss och dem.

Så, vaterier föredrar olika föda. Ät varierat!

Vår andra hjärna!

Det pågår en febril kommunikation mellan magen och hen.

Det n i hjärnan.

Referensmaterial

Lär dig mer om epigenetik och genreglering i någon av källorna nedan.

Böcker

Ät hjärnsmart! Maten och knepen som gör dig smartare, gladare och skyddar mot åldrande

av Kristina Andersson

Externa hemsidor

Livsmedelsverket sammanställer forskning och ger kostråd i samarbete med andra länder.

nutritionsfakta.se bidrar till en saklig samhällsdiskussion om mat och hälsa.

Måltid Sverige – för dig som arbetar med måltiden inom skola, vård eller omsorg. Ta del av kunskap, erfarenheter, samarbeten, utbildningar, forskning och innovationer!

Granskare

Jag kom i kontakt med epigenetik för snart tio år sedan och förstod genast att detta är ett mycket viktigt område, eftersom det rör grundläggande biologiska processer. Ett av de trätoämnen som diskuterats länge är vilka egenskaper som beror på arvet och vilka som beror på miljön. Epigenetiken kan elegant föra samman dessa två till arv och miljö, och visa att våra egenskaper (med få undantag) är beroende av båda genom att förklara de molekylära processerna bakom. Detta synsätt gäller också för lärande.

Universitetslektor, docent i naturvetenskapernas didaktik

Karlstads universitet

Social etiologi (orsakssamband) till sjukdom och sjukdomars återverkan på sociala förhållanden har få kända mekanismer. Epigenetiken kan fylla stor del av bristen på kunskap inom detta område.

Professor emeritus i socialmedicin

Umeå universitet